Mis on õige ja mis on vale? Kas sellist asja üldse on olemas? Kui me ütleme, et 2+3=6, siis see on matemaatiliselt vale, aga 2+3=5 on matemaatiliselt õige. Siinkohal ma ei räägigi sellisest õigest ja valest, vaid hoopis suurest pildist.
 
Kui osad inimesed tegelevad millegagi, mis nende elukvaliteeti halvendab või kahjustab nende tulevikku, siis kas sul on õigus liigitada see tegevus valeks? Või see, kui keegi annetab oma raha kodutute varjupaigale, sildistada õigeks?
 
Ma nii ei arva. See kõik on nende valik. Vahet pole, kas nad on kõigist aspektidest teadlikud või mitte. Nende jaoks ilmselt on nende tegevus ja mõtted “õiged”, mitte “valed”.
Sama kehtib ka spirituaalse tegevuse, info ja sihtide puhul. Ei saa öelda, et nüüd see praktika on õige ja teine on vale. See religioon on õige ja teisted kõik on valed.
 
Tegelikult on lihtsalt erinevad teed, mis viivad erinevate kogemusteni ja eri tulemusteni. Me üldjuhul sildistame valeks need, mis viivad ebameeldivate tulemusteni/kogemusteni (kannatused, surm, lõpp). Kuid kas see on vale? Kellegi jaoks on ka seda kogemust vaja kogeda, tema jaoks on see õige. Tema jaoks on sinu teema vale, kui sa üritad teda “päästa” tema hukatusest.
 
Kui ühe inimese jaoks on elu elamine, nautimine, kogemine see, kui ta käib palju väljas, üritustel, pidudel… ehk “naudib elu”, siis teise inimese jaoks on eelmainitud tegevus täiesti igav ja mõttetu. Tema jaoks on sootuks põnevam näiteks lugemine, mediteerimine, teatud huvialade õppimine jne.
Kas kumbki neist on vale ja vajab “parandamist”? EI! Mitte kumbki pole vale, vaid nad on lihtsalt erinevad teekonnad! Vaid piiratud tajuga inimene mõistab teise hukka, kuna tema jaoks teine ei oska elu nautida ja “jääb heast ilma”. Kelle “heast”? See on väga subjektiivne! 🙂
 
Selle jutu mõte on see, et KÕIK ON OLEMAS, ILMA SILTIDETA. Sildid paneme külge ainult meie. Sinu “õige” ei pruugi alati olla teise “õige”. Oleme erinevad, erinevate missioonidega, saamas eri kogemusi. Inimkond ei ole ega peagi olema mingi normaalsuse farm, kus hall mass on “in” ja sellest eraldujad on justkui hälvikud.
 
Täiesti hea ja õige on jagada infot ja teadmisi sellest, mis aitab vätida ebameeldivaid kogemusi ja tulemusi, aga seda ei tohi peale suruda kui “õiget” ja “vajalikku”. See peab olema igaühe oma vaba valik, kas ta tuleb kaasa või läheb oma teed, kuhu ta kas teadlikult või ebateadlikult on valinud minna.

Vähem mustvalgeks

Arvestada on vaja ka sellega, et kõik, mis käesolevas blogis on kirjas, on minu isiklikud vaated ja tõekspidamised. Sinu otsustada ja tunnetada on see, kas see resoneerub ja harmoneerub sinuga või ei. Kui jah, siis on tore. Kui ei, siis see ei tee siin kõike valeks, vaid lihtsalt ei sobitu sinu isiklikku hologrammi ja teekonda.

On olemas ka n-ö universaalsed õiged ja valed. Näiteks selline lihtne asi, et kui sa näed kedagi abi vajamas ja küsimas, sa vabalt saaksid teda aidata ilma ennast ja teisi ohustamata, aga sa otsustad ignoreerida ja liikuda edasi. Või sa varastad salaja sõbralt väärisesemeid või raha. Või kui sa valetad kellelegi eesmärgiga isiklikku kasu saada, mida sa aususega ei saaks (muidugi aususega jõuad kaugemale, valetamise kerge edu on illusioon). See on vale. Kõik, mis tekitab kellelegi kahju või piirab kellegi vabadust, on vale tegevus. Ka see, millest ma varem ülal rääkisin, on vabaduse piiramine. See, kui keegi hakkab oma normaalsust teisele peale vaidlema kui ainuõiget eluviisi.

Kui nüüd päris universaalseks minna, siis on ka kosmilises kontekstis teatud asju, mis on valeks tehtud. Just tehtud, sest algselt nad polnud ei õiged ega valed, vaid lihtsalt olid. Tegemist on energeetiliste sabloonidega, millele väga lihtsalt öeldes ehitub elu ja maailm. Ühed tegelased kunagi muutsid neid asju ja sellega rikkusid algse maailmaloomingu täiuslikkuse. Tulemuseks oli puudulik ja katkine, surev süsteem, mille alalhoiuks on vaja pidevat “kütust” ehk eluenergiat. Kuna see katkine süsteem ei saa seda energiat enam loomuliku ja algse orgaanilise ringluse teel, siis ongi tulemuseks vale. Haigestumine, vananemine ja suremine on algse plaani valguses täiesti valed nähtused. Selles kontekstis “õige” on see, et inimesed ei haigestu, ei vanane ega sure. Nii oli algsesse sablooni kodeeritud.

Siin võib veel arutleda, et kas see ikka on vale, kui see üldse juhtuda sai. Sai juhtuda seetõttu, et vabadust ei piiratud! Algne teadvus lasi sellel juhtuda ega pannud kätt ette.

Et siin ja praegu mitte minna liiga filosoofiliseks ja liiga sügavale universumi ehitusse, siis kokkuvõtteks ütlen, et kogu selle jutu mõte on avada inimeste silmad sildistamiste ja liigitamiste suhtes. Miski, mis sinu eluga ei sobitu ja tundub sulle ebanormaalne, ei ole veel vale! Sinu eelistused ja eluviisid on sinu jaoks samavõrd õiged, kui kellegi teise sootuks erinevad eelistused ja “kiiksud”, mis sulle täitsa nõmedad võivad tunduda. Kui kellegi tegevus ja mõtlemine juhib ta allamäge ja kannatuste teele, siis see pole ei õige ega vale. See on lihtsalt tema tee. Sa saad teda aidata vaid neutraalselt juhtides ta tähelepanu parematele alternatiividele. See, kas ta võtab seda vastu, on tema teha; sina ei saa ega tohigi teda sundida, sest muidu see piiraks ta loomulikku vabadust.


Stargate Max

Olen suuresti huvitatud elukvaliteedi parandamisest mitmes eri valdkonnas ja ka teiste inimeste aitamisest läbi selle, mida olen oma aastatepikkuse kogemustega õppinud. Tegelen ka aktiivselt investeerimisega ja muusika loomisega. Usun, et mitte keegi ei peaks olema ori, vaid igaüks peaks olema iseenda peremees ilma ülemuseta. Seda nii töö- kui usuvaldkonnas.