Komisjonitasu on üks üpris suur tegur internetis investeerimisel.

Võrkturundus ja soovitusturundus (ka kaasturundus, affiliate marketing) on omavahel sarnased turundusmudelid, mida tootja või ettevõte kasutab toote või teenuse paremaks levitamiseks harilike inimeste kaudu. Vastutasuks saavad levitajad teatud suurusega komisjonitasu.

Komisjonitasud võivad olla vaid ühetasemelised või mitmetasemelised (MLM). Viimase puhul saab soovitaja ka siis komisjonitasu, kui tema soovituse peale registreerunud või toodet ostnud inimene soovitab seda kellelegi järgmisele.

Sellist võrkturundust eristab püramiidskeemist see, et soovitajad ei ole ei omavahel seotud ega kuulu ka ühessegi suuremasse püramiidilaadsesse struktuuri. Iga “minipüramiid” on täiesti eraldiseisev ja individuaalne nähtus.

Toeta neid, kes näevad vaeva

Komisjonitasu on soovitajale nagu vaevatasu selle eest, et ta tegi tööd ja tutvustas toodet või teenust. Affiliate- ja referral- linkidest “möödumine” ehk otselingi või mõne muu soovitaja ID otsimine on lihtsalt alatu. Mõtle ise — sa näed vaeva ja kulutad oma aega, aga teine inimene seda ei austa.

See, kui sa ostad midagi või registreerud millegagi kellegi referral-lingi kaudu, ei võta sinult mitte sentigi ära!

Teisest küljest, mõned on huvitatud ainult komisjonitasu teenimisest. Nad teevad omalt poolt kõik, et sa nende kaudu midagi ostaksid või registreeriksid. Kui sa ostad või registreerud, siis nad unustavad sind ja jooksevad järgmist “ohvrit” otsima. See on samuti nõme ja ebaeetiline, nagu ka linkidest kõrvalehiilimine.

Just mainitud ahne taktika on ka näiteks kurikuulsaks saanud OneCoin-i mainet kahjustanud just nimelt valesti turundamisega. Sellise käitumisega jäetakse reklaamitavast objektist Ponzi-skeemi mulje. Viimane ju põhinebki vaid uute liitujate rahadel ja püsib selle najal elus. Kui su eesmärgiks on vaid komisjonitasu kokkukraapimine, siis parem otsi mingi muu tegevusala.

Õige win-win ehk “käsi peseb kätt” võrk- ja soovitusturundus toimib nii, et huviline ostab või registreerub referral-lingiga. Soovitaja saab oma vaeva eest komisjonitasu. Tihti on kombeks ka n-ö meeskondade praktika, et soovitaja “all” olevad inimesed on justkui tema hoolealused. Ta vastab nende küsimustele ja juhendab vajadusel. Miks ta peaks juhendama kedagi, kes on kellegi teise meeskonnas või üldse eraldi ilma meeskonnata? Ei peagi.

Halb näide

Mart soovitab Kadrile mõnda head rahateenimisplatvormi või investeerimisvõimalust. Kadri veidi aja pärast registreerub, kuid millegipärast ta teeb seda kas otselingiga või kellegi teise soovituslingiga. Sel juhul ei ole Mart mitte mingil moel kohustatud Kadrit aitama ega juhendama. Keegi teine saab Mardi ajakulu eest komisjonitasu endale. Sel juhul on Kadri omapead ja peab abi otsima mujalt. Mart välistab Kadriga selleteemalised jutud.

 


NB! Ma ei ole ametlik finantsnõustaja, vaid jagan juhtnööre oma teadmiste ja kogemuste põhjal. Minu eesmärgiks on jagada võimalikult tõendatud ja asjakohast infot, vastukaaluks internetis levivatele müütidele. Annan endast parima, et võimalikult täpselt ja heatahtlikult jagada nõuandeid krüptovaluutadesse investeerimise valdkonnas. Oma finantsilised otsused teete teie enda jaoks ise ja vastutate nende otsustega seotud kasude või kahjude eest ise. Mina ei garanteeri midagi ega vastuta selle eest, kuidas minu infot kasutatakse ja milliseid tulemusi sellega saavutatakse. Aitäh!