Antonina Järviste on 40-aastase töökogemusega epidemioloog, keda tasub võtta tõsiselt.

„Meditsiinilised teadmised on ajas muutuvad. Täna me enam paljusid protseduure ja ravimeetodeid ei kasuta, kuigi veel hiljuti olid nad laialdaselt kasutusel.

Kunagi arvati, et elavhõbeda sissesöömine ja aadri laskmine on raviva toimega. Kogelejatel lõigati keeled lühemaks, vaimuhaigetele tehti lobotoomiat ehk aju otsmikusagarate ja talamuse vaheliste ühenduste läbilõikamise operatsioon. Lubatud olid ka mitmed rahustamismeetodid, mida täna nimetame piinamiseks.

1950-datel esinesid arstid sigarettide reklaamides ja soovitasid sigarette rasedatele närvide rahustamiseks. Hiljem närvimürgiks tunnistatud DDT-d puistati veel 70 aastat tagasi patsientidele parasiitide kaitseks voodisse ja lapsi piserdati selle mürgiga söögilauas.

Pole kaua aega möödas, kui rasedatele soovitati iivelduse vastu ravimit talidomiid, mille tõttu hakkasid sündima kätetud ja jalutud lapsed. Turult on korjatud hulk ravimeid, mille kasu on väiksem kui kahjud, mida ravim ise tekitab.
Taolisi näiteid on ajaloost palju võtta. Meditsiini maine säästmiseks sellest lihtsalt ei räägita.

Mitte kunagi ei ole välistatud, et ravim, vaktsiin või muu protseduur osutub hiljem tervisele hoopis kahjulikuks. Seetõttu ei saa me kunagi rääkida sunniviisilistest meditsiinilistest protseduuridest. Ja seda isegi juhul kui need täna tunduvad ohutud ja vajalikud.

Praegune Covid-19 vaktsiin on turule tulnud kiirustades, mille ohutusuuringud pole isegi veel lõppenud. Need lõppevad alles 2023. aastal.

Vaktsiin on turul olnud vaid loetud kuud. On selge ka meditsiinilise hariduseta inimesele, et sellise vaktsiiniga vaktsineerimisel on paljut, mida me veel ei tea. Sellise toote pealesurumiseks ei saa kasutada sundi ega kampaaniat.
See peab olema iga inimese vaba valik, kas ta tahab riske võtta.

Näiteks saab tuua alles mõned aastad tagasi toimunud ebaõnnestumise seagripi vaktsiini Pandemrixiga, mis tekitas narkolepsiat ja muutis eluaegseks invaliidiks hulga noori inimesi.

Kunagi ei ole tagatud, et me meditsiinilise protseduuri või ravimi kohta kõike teame. Teadus ja meditsiin on pidevas muutumises ja see ei saa olla kunagi sunniobjekt.

Põhiseadus ütleb üheselt, et osalemine meditsiinikatsetes peab olema vabatahtlik. Vabatahtlik nõusolek tähendab, et nõusolek on antud ilma igasuguse mõjutamise, manipuleerimise või valetamiseta.

Meie seadused sätestavad teadva nõusoleku põhimõtte, mille kohaselt annab patsient nõusoleku alles pärast mitmekülgse informatsiooni saamist. Paraku seda põhimõtet rikutakse praktikas järjepidevalt ja eriti vaktsiinide kohta jäetakse rääkimata palju olulist informatsiooni.

Veelgi enam, patsiendile antav informatsioon on tavaliselt liigselt lihtsustatud. Öeldakse vaid, et vaktsiin on hea ja vajalik ja rohkem infot ei jagata. Sellisel infol põhinevat patsiendi otsust ei saa pidada ei teadvaks ega vabatahtlikuks.

Samuti kasutatakse erinevaid mõjutus- ja sunnivahendeid, mida saab käsitleda otsese Põhiseaduse riivena.

Patsiendi õigusi on vaja paremini kaitsta ja praeguses kehalise puutumatuse rikkumiste igapäevase praktika valguses on oluline tuua karistusseadustikku sundvaktsineerimine, mis on inimese asetamine olukorda, kus teda sunnitakse meditsiinilise eesmärgi nimel ennast vaktsineerima kas vägivalla, pettuse, kahju tekitamisega ähvardamise, teisest isikust sõltuvuse, ametiseisundi ärakasutamise või töösuhte lõpetamisega.

Sundvaktsineerimist võivad asjatundmatud inimesed pakkuda lahenduseks epideemia olukorras rahva tervise kaitseks. Paraku on vaktsinoloogia põhitõeks asjaolu, et epideemia ajal EI TOHI vaktsineerida, sest sel ajal toimuv vaktsineerimine tekitab uusi ja virulentsemaid haigustüvesid.

Kui algne tüvi ühel hetkel raugeb, siis vaktsineerimisega tekib uusi tüvesid aina juurde. Seda õpetatakse vaktsinoloogia esimese kursuse tudengitele. Seega ei saa olla ühtegi niisugust olukorda, millal sundvaktsineerimine võiks olla õigustatud.

Inimeste tervise kaitsel on mitmeid meetodeid ja võimalusi. Ravimite ja vaktsiinide kasutamine on vaid üks suund.

Haigustega toimetulemiseks on olemas ka teisi valikuid. Inimestele peab jääma valik kasutatavate lahenduste osas. Tervete inimeste õigustesse sekkumine ei aita kuidagi hoida rahva tervist, sest need inimesed on terved ja ei kujuta mingit ohtu.

Kehaline puutumatus ja õigus olla vaba oma otsustes meditsiinilistes katsetes ja protseduurides osalemises on inimese jaoks üheks olulisematest inimõigustest, mida toetab ka EV Põhiseadus.

Meditsiinilise sunni kasutamine saab toimuda ainult kohtu kaalutletud otsuse alusel igas üksikus juhtumis ja meditsiinilist sundi ei saa kunagi läbi viia tervete ja mitteohtlike inimeste massidega.”


Stargate Max

Olen suuresti huvitatud elukvaliteedi parandamisest mitmes eri valdkonnas ja ka teiste inimeste aitamisest läbi selle, mida olen oma aastatepikkuse kogemustega õppinud. Tegelen ka aktiivselt investeerimisega ja muusika loomisega. Usun, et mitte keegi ei peaks olema ori, vaid igaüks peaks olema iseenda peremees ilma ülemuseta. Seda nii töö- kui usuvaldkonnas.