Reaalsest ajupesust rääkides liigitaksid paljud inimesed selle jutu vandenõuteooriate hulka. Kuid mis on vandenõuteooria? See on miski ähmane teema, mida reeglina ei saa peavooluteaduse ja peavoolu-infoallikate abil tõestada ega kinnitada. Vandenõuteooriate uskujaid peetakse veidrikeks ja rumalateks, vahet pole, kas seda niiviisi välja öeldakse. Suhtumine räägib enda eest.

Massiline ühiskonna ajupesu on viinud selleni, et usutakse seda, mida teadus, meedia ja meditsiinitööstus, igasugu nn eksperdid meile räägivad. Ise ei julgeta mõelda ega tõde üles leida.

Milleks selline ajupesu on üldse vajalik? Kellele see kasulik on? Ignorantsed inimesed keelduvad üldse kaalumast võimalust, et kellegi huvides on ühiskonnakorraldus viidud väga kaugele sellest, milline ta tegelikult peaks loomulikus keskkonnas olema. Nad nimetavad seda kohe paranoiaks ja väljamõeldiseks.

lisan vahele, et ma ei räägi siin mingist lamedast Maast või mingist muust lollusest, mida mõned grupid üritavad propageerida. Ka sellise liikumise olemasolu on põhjusega — hoida inimesed eemal tegelikkusest, et nad raiskaksid aega ja keskendumist mingi ajuvaba jaburduse peale ja vastanduksid, tülitseksid, kakleksid omavahel.

Kuidas ajupesu tuvastada?

Ajupesu all kannatav inimene ise ei saa aru, et ta on mõttekontrolli all ega suuda ise vabalt mõelda ja iseseisvalt otsuseid teha. Selline inimene käitub ka spetsiifiliselt. Tema jutus on korduv muster ja mingi süsteemi või tõekspidamise vankumatu kaitsmine. Kui talle öelda, et ta on valel teel või mingi mõtteprogrammi mõju all, siis ta hakkab kinnisilmi sulle vastu võitlema. Hea näide on usklikud, kellel puudub avaram maailmataju. Nad on maast madalast allutatud vastavale programmile, mis põhineb hirmul ja vastandumisel. Ajupesuprogrammidesse on loomulikult sisse ehitatud ka programmi kaitsemehhanism — kui keegi hakkab ajupestud inimesele rääkima või näitama midagi, mis võiks selle inimese ajupesust vabastada, hakkab ta kategooriliselt vastu võitlema justkui vaid võitlemise pärast. Ta ignoreerib su väiteid ja täiesti selgeid tõendeid täielikult. Usklikud ütlevad kohe, et tegemist on saatana ja deemonite mängudega ja katsetega neid õigelt teelt kõrvale meelitada.

Religioon on üks maailma suurimaid ja vanimaid ajupesuprogramme

Nii ongi. Mis on tüüpilised religiooni tundemärgid? Sa pead kellelegi (mingile jumalusele) alluma ja kuuletume, täitma ta käske kahtlustamata ja aru pärimata. Küsimuste esitamine on keelatud. Pead kummardama ja palvetama, ennast pidama alamaks. Ainult see üks religioon on ainus ja õige, kõik muud on valed ja/või saatanlikud eksitused.

Tundub tuttav?

Miks peaks inimene kellelegi, keda pole olemas, alluma ja küsimusi esitamat kuuletuma? Sest muidu saab ta “karistada”? Hirmul ja lubadustel põhinev ajupesu (religioon) on tüüpiline. Inimesi valitsetakse nagu lambaid, meelekontrolli all olevat massi on hea oma kasuks manipuleerida. Iseseisvaid ja enese tõelisest päritolust ja võimetest teadlikke inimesi ei ole võimalik allutada mingile välisele juhtfiguurile ega panna neid inimesi teda kummardama.

See on pikk jutt ja suuremalt jaolt praeguse teema väline, aga lühidalt öeldes on selle jama korraldajad ühed teatud kosmilised rassid, kelle huvides on massikontrollile allutatud ühiskond. Ma ei räägi siin lendavatest taldrikutest ja rohelistest mehikestest, vaid multidimensionaalsetest olenditest. Maale on kehastunud miljoneid eri rasse, aga mitte kõik neist pole heade kavatsustega.

Hea või halb — see on ju suhteline? Tegelikult nii ongi. Nemad pole ka halvad/kurjad, vaid neil on lihtsalt omad vajadused ja tahtmised, kuid neil puudub empaatiatunne ja neile ei lähe lihtsalt korda see, kas ja kellele nad oma tegevusega kahju tekitavad ehk vabadust piiravad. Vabaduse piiramine ongi see, mida ma nimetan siinkohal HALVAKS.

Piiratud ja lukustatud teadvus

Tüüpiline on ka see, et piiratud (või kunstlikult piiratud ehk lukustatud ehk ajupestud) teadvuse ja mõtlemisega inimene ei saa eluilmaski aru, et ta on lukus. Ta on nagu raadioaparaat, mis suudab näiteks ainult AM (kesklaine) sagedusala vastu võtta ja arusaadavaks teisendada. Tal puudub võime hoomata ja vastu võtta FM, SW ja LW sagedusalasid. Tema jaoks pole selliseid asju olemas. Kui keegi neist midagi räägib, siis see piiratud inimene väidab, et tegemist on mingi väljamõeldisega, mis pole reaalne. Või et tegemist on vandenõuteooriaga.

Inimene, kes on maast madalast kasvanud kinnises toas, kus pole aknaid, ei tea, et väljaspool seinu on veel väga suur maailm. Kui talle seda öelda, siis ta peab seda väljamõeldiseks. Ja seda, et teda on elu aeg hoitud selles toas vabaduse eest peidus, peab ta lihtsalt vandenõuteooriaks.

Kui aga õnnestub selle toa uks avada, siis on võimalik sellisele lukus olnud inimesele näidata välismaailma. Iseasi on see, kas ta seda suudab tajuda või lihtsalt blokeerib selle mingil põhjusel ja hoiab uksest eemale. Eneseblokeerimise võimalikud põhjused on hirm tundmatu ees, hirm oma identiteedi lagunemise ees ja hirm minna vastuollu varem õpituga, kaasa arvatud religioossete hirmutaktikatega.

Tüüpilised näited igapäevaelust

Kogu praegu kehtiv ja mõnda aega kehtinud maailmakorraldus on väga suuresti üles ehitatud skeemide järgi, mis ei teeni inimeste huve. On ka tekitatud illusioon, et kooliharidus, meditsiinitööstus, teadus, kirikud jms. toimetavad meie heaks ja meie parimat huvi silmas pidades. Kahjuks nii see ei ole.

Kuna see teema läheb väga kaugele ja sügavale, siis ma püüan siin võimalikult lühidalt ja lihtsalt rääkida, muidu oleks lihtsalt kergem sellest juba raamat kirjutada.

Normaalseks peetakse seda, et lapsed peavad minema kooli, kus õpetatakse neile kindla süsteemi ja ühesuguste raamide alusel seda, mida haridusprogramm ette näeb. Kes on selle programmi disaininud? Hea küsimus, pikk jutt. Kuna kõik inimesed on erinevad, siis ei saa kõik lapsed oma õiget annet ja potentsiaali saavutada harilikus koolipingis. Harilikus koolis, mis pole muud, kui ametlik esimese astme ajupesu asutus.

Edasine ajupesu toimub juba ülikoolis, kus kallatakse pähe seda, mida üldsuse poolt tunnustatud teadus ja uuringud on kindlaks teinud (paika pannud). Üks eesmärke on see, et sa ei hakkaks ise neist raamidest väljapoole mõtlema, vaid teeksid oma töid ja “avastusi” ikka ettenähtud raamide piires. Sealt tulevad silmaklappidega inimesed, kes on nii hullult lukku programmeeritud, et keelduvad kaaluma (rääkimata uskumisest ja ise uurimisest, et veenduda) võimalusi, et nende õpitu ei olegi ainuke, õige, reaalne ja täpne. Et need faktid on tegelikult vaid süsteemselt kokku lepitud ja peavoolu poolt tõeliseks ja ausaks peetud.

Sellisel viisil töödeldud inimesed (kahjuks on neid ikka väga suur hulk, hetkel vist isegi enamus) tulevad välja täiesti jaburate sõnavõttudega ja ettepanekutega, mis pole kainelt ja avatult mõtleva inimese puhul loogiline. Näiteks see, et gripi vastu vaktsineerimine tuleb teha kohustuslikuks, valitsus peab sellise määruse tegema jne. Kas infoväljaga ühenduses olev inimene tuleks sellise idiootsuse peale? Kindlasti mitte! See on vaid ajupesu tulemus.
Räägi siis talle, mis tegelikult toimub seoses ravimitööstusega, siis ta kaitseb oma programmi ja nimetab sind vandenõuteoreetikuks, kellel pole mingeid tõendeid peale oma arvamuse. Mina ja paljud teised on uurinud tõendeid, fakte ja ka ise omad järeldused teinud, tundes ka ära propagandale omase signatuuri, et see välja filtreerida. See võib olla raske või isegi võimatu inimestele, kes on püsivalt eelmainitud programmeerimisele allutatud.

Ta vaidleb vastu justkui automaatselt, ilma mõtlemata ja kaalutlemata.

Vandenõuteooria?

Mis on vandenõuteooria? Täitsa vabas tõlkes öeldes on see üks viisakas sõimusõna info kohta, mida ei suudeta uskuda, mida peetakse väljamõeldiseks. On muidugi olemas ka selliseid vandenõuteooriaid, mis ongi kuskil urkas tekkinud ja inimeste hirmutamiseks või intrigeerimiseks lagedale toodud. Kuid kahjuks sellised teemad, nagu ravimitööstus, tulnukad, keemiaga mürgitamine, koolisüsteemi ajupesu jms. ei ole pelgalt vandenõuteooriad, vaid täiesti tõestatavad faktid. Lihtsalt kõike ei ole võimalik puust ja punaselt ette näidata selliste vahenditega, millega mõningaid muid asju saab ette näidata.

Siia vahele märgin igaks juhuks, et lame Maa ei ole vandenõuteooria ega ammugi mitte tõde, vaid puhas rumalus. Ignorantsuse ja tunnustusjanu sünnitis.

Keemiapilved (chemtrails) on täiesti olemas ja tõestatud, kuid vahe on selles, et neid ei tekitata igale poole, vaid ainult teatud juhtudel ja plaanipäraselt. Eesti kohal pole neid teadaolevalt veel näha olnud. Isegi USA kõrged ametnikud on rääkinud keemiapilvedest, nendega seotud kavatsustest, ohtudest ja muust seonduvast.

Sa ei saa mõõta valgustugevust sellise riistaga, mis on ette nähtud helitugevuse mõõtmiseks. Sa ei saa kaalu abil pikkust mõõta. Sa ei saa mõõdulindiga mõõta jalgratta liikumiskiirust… Sa ei saa füüsiliste aparaatidega mõõta aineid ja sündmuseid, mis ei ole sama füüsilise sagedusriba peal ehk mille algosakeste pöörlemisnurk on erinev või aine tihedus on erinev (ma ei räägi siin tahke vs. gaasiline).

96 protsenti kogu universumist (teaduse hinnangul, isegi läbi nende üpris piiratud võimete universaalsel skaalal) on nähtamatu ja tajumatu aine. Ainult 4% on see, mida me näeme tähtede, planeetide ja muude taeva-objektidena, kaasa arvatud kõik see, mis on meil siin planeedil. Siin nähtav graafik kujutab seda suhet väga kenasti. Tekst on ingliskeelne, numbrid on ligikaudsed.

Kas see kurikuulus “Planeet X” ehk Nibiru on ka vandenõuteooria? Isegi ametlikud teadusharud uurivad ja nuputavad tõe ülesleidmist sellega seoses ega nimeta seda “lamemaalaste vandenõuteooriaks”. Nibiru on täiesti olemas, aga teda on ka võimalik hoida “teise nurga all” ehk meie käesolevas reaalsusväljas nähtamatuna, kuid ta on täiesti olemas ja samavõrd füüsiline, nagu meie Maa koos tema flora ja faunaga.

Meditsiinitööstus

Tõepoolest, see kuulub jubedaimate süsteemide hulka tänapäeva maailmas.

Paljud usuvad seda, mida räägitakse peavoolumeedias ja mida räägivad teadlased igasugu uuringutest ja testidest. See on süstemaatiline ajupesu. Seda jäävad uskuma eelkõige need, keda on esimesest klassist saati töödeldud kõike küsimusi esitamata uskuma. Kõike, mida nn. “autoriteedid” ette kannavad kui ainuõiget tõde, sest nad ütlevad, et see kõik on ju “teaduslikult tõestatud”.

Inimesi on pandud uskuma, et ravimitööstus on huvitatud inimeste tervisest. Jah, on huvitatud, aga paraku mitte nii, nagu meie. Nende huvi on see, et inimeste tervis oleks alati lombakas ehk poolhaige.

See pole kuigi mustvalge, vaid väga peenelt ja keerukalt kavandatud süsteem, hästi täpselt timmitud plaan. On olemas ka ravimitööstuse ravimeid, millest ongi reaalselt kasu ja mis täidavad oma eesmärki. Mõnel neist isegi ei ole kõrvalnähte. Kuid see on siiski erand, mitte reegel. Reeglina on ravimid ette nähtud sümptomeid ja vaevusi leevendama, aga mitte haiguse või terviseprobleemi algpõhjust eemaldama. Kui eemaldada algpõhjus, siis ei teki sinna peale ka uusi hädasid ja haigestumisi. Kui ei teki terviseprobleeme, siis ei vajata ka (uuesti) ravimeid. Kui ei vajata ravimeid, siis ravimitööstuse kasum kuivab kokku. Seda pole ju raske mõista.

Vandenõuteooria alla võiks liigitada sellise õuduse, et ravimitööstus ise “lekitab” välja teatud haigustüvesid ja viiruseid, et siis tekitada ärevust ja õhutada inimesi endid vaktsineerima, ravimeid ostma jms.
See tundub üpris tõenäoline ja loogiline, kuid hetkel ma ei tea, kas seda saab tõestada ehk kas see on vaid oletus ja mingi arvamuspõhine järeldus. Loogiline ja tõenäoline tundub ta seepärast, et ravimitööstus on juba end niivõrd tugevalt tõestanud kui suur ebaeetiline monstrum.

Olen kogenud nii omal nahal kui ka lähedaste ja sõprade pealt, kuidas see meditsiinisüsteem toimib. Kunagi ma arvasin, et arstid on huvitatud inimeste terveks ravimisest ja et ravimid on samuti selleks loodud. Ma polnud siis veel ärganud, et näha tegelikkust.

Väga paljud pole ärganud. Ajupesu on olnud ikka väga tugev. See on puhas ajupesu, mis teenib meditsiinitööstuse huve, sest kes on ajupesu all, see kaitseb seda süsteemi alateadlikult. Ajupesuvaba inimese jaoks võib see tunduda ühtlasi nii ärritav kui ka koomiline. Sellised programmeeritud ja kaalutlemata vastused ei tule inimese enda teadvusest, vaid siiski programmi kaudu.

Kaitsemehhanism

Kaitsemehhanism on tüüpiliselt ajupesuga koos lisaks programmeeritud, et ajupestav ei ärkaks ega oleks väliste tegurite poolt äratatav. Kui keegi on programmeeritud uskuma, et Ferrari on võimalik ainult punast värvi, siis ta ei usu, kui sa ütled, et nägid kollast või sinist Ferrarit. Ta vaidleb vastu justkui automaatselt, ilma mõtlemata ja kaalutlemata.

Kui sa talle näitad fotot kollasest Ferrarist, siis ta ütleb, et see on töödeldud ega ole ehtne. Kui sa reaalse kollase Ferrariga kohale tuled, siis ta ütleb, et see on võltsing, koopia. Sellisel juhul ehk saaks teda äratada vaid siis, kui selle Ferrariga minna ametliku esindaja juurde, kes ametlikult kinnitab selle kollase isendi ehtsust.

Sellise paugu peale ärkab ajupesu all olnud inimene ja võib kerge (vahel ka raske) shoki saada. Tema maailm (paremal juhul vaid osake) variseb kokku ja ta näeb, et ümberringi on palju rohkem, kui ta enne arugi sai.

Tüüpiline on ka see, et programmeeritud inimesed ütlevad programmivabadele, et hoopis nemad on ajupestud. Programmeeritud inimene ei ole võimeline nägema ega tajuma laiemat pilti ja seega tema jaoks on kogu muu info blokeeritud, pole olemas. Selline inimene usub autoriteete, kes tegelikult ongi süüdlased nende ajupesus.
Ma olen proovinud info abil äratada ühte Prantsuse meest, kes on ühtlasi nii kiriklikult usklik kui ka teaduse-usku. Tema usub Piiblit sõna-sõnalt ega julge kahelda mitte üheski infokillus, mis seal kirjas on. Ma olen ka küsinud ta käest, et kas ta teab, miks see või teine asi seal just nii on. Tema vastab, et tema (ja “meie”) asi pole esitada küsimusi, see on patt.
Naer!
Ta ei oska vastata nii paljudele küsimustele, mida ma olen ta käest küsinud (ja mille vastuseid ma tegelikult tean). Kui ma näitan talle fakte, infot, matemaatikat, jooniseid, graafikuid, siis tema ütleb mulle, et “saatan leiab igasugu viise meie kõrvalemeelitamiseks ja manipuleerimiseks”.
Ehk siis siit võib järeldada, et religioosse ajupesu üks põhiline kaitsemehhanism ongi see, et kui sa üritad kedagi äratada, siis ta hakkab kohe rääkima sinu seostest saatana ja deemonitega. Halvemal juhul hakkab ta sulle veel ütlema, et sa vajad päästmist, muidu sa hukkud põrgus.

Sellised inimesed ei suuda ka sellistele küsimusele vastata: miks taoline vastandumine ja reeglid, kelle jaoks on see kasulik? Mis Jumal see selline on, keda peab kummardama ja kartma? Miks sinult võetakse sinu vabadus ja vägi ära? Miks pannakse sind uskuma, et sa oled murust madalam ja väetike ega jää ellu, kui sa ei järgi …….. [mis iganes religiooni reegleid]?

Äratus!

Kui sa oled ajupesust vaba, siis sa näed ja tajud väga ärinevat infot ja erinevaid vaatenurki ilma millelegi vastu võitlemata. Sina saad ise aru, milline info on tõene ja milline on vale või manipulatsioon.

Maailmas on nii palju erinevaid religioone ja sekte, praktiliselt kõik kummardavad mingit jumalust või vaimu, peavad teda ülimaks ja selleks üheks ainukeseks. LOOGIKA?! Igas religioonis on just see kõige õigem jumal? Absurd!
Kas Jumal on olemas? Jah, on, aga religiooniga tuttava inimese jaoks on tõde äärmiselt erinev sellest, mida ta seni on tõeks pidanud.

Esiteks, Jumalal pole religiooni, ta pole seda loonud ega tal pole seda vaja. Teiseks, Jumal on kogu olemasolev, nii silmale nähtav kui nähtamatu (silmale nähtamatu on samavõrra reaalne, kui silmale nähtav). Kolmandaks, meie kõik oleme selle osa, mitte mingid alandlikud klotsid kuskil põrandal, millega suur valge habemega vanamees ülalt kõrgelt mängib. Neljandaks, kogu looming on kestev protsess, mitte “kunagi 6 päevaga loodud värk”, mis nüüd lihtsalt ON nagu ta on.


Stargate Max

Olen suuresti huvitatud elukvaliteedi parandamisest mitmes eri valdkonnas ja ka teiste inimeste aitamisest läbi selle, mida olen oma aastatepikkuse kogemustega õppinud. Tegelen ka aktiivselt investeerimisega ja muusika loomisega. Usun, et mitte keegi ei peaks olema ori, vaid igaüks peaks olema iseenda peremees ilma ülemuseta. Seda nii töö- kui usuvaldkonnas.